Installatie kunst

installatie, kunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, gevonden voorwerpen, tweedehands, voorwerpen, objecten, ruimtelijk, biennale, projectruimte, installatie kunst, hout, houten
installatie, kunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, gevonden voorwerpen, tweedehands, voorwerpen, objecten, ruimtelijk, biennale, projectruimte, installatie kunst, hout, houten
installatie, kunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, gevonden voorwerpen, tweedehands, voorwerpen, objecten, ruimtelijk, biennale, projectruimte, installatie kunst, hout, houten

Een installatie als kunstwerk is een ruimtelijk beeld bestaande uit objecten, elementen, gevonden voorwerpen of kunst voorwerpen door een beeldend kunstenaar opgebouwd, uitgestald of opgehangen op een speciaal daarvoor uitgekozen locatie. Een installatie kan gezien worden als een tijdelijk bouwwerk met een bepaalde sfeer voor een bepaalde ruimte gemaakt met een bepaalde bedoeling. Je kan spreken van een environment of experience. Installaties komen voort uit de conceptuele kunst, als werkwijze in de beeldhouwkunst en in de videokunst. Maar ook andere kunst disciplines kunnen daarbij gebruikt worden, tekeningen, schilderijen, interventies, collages, theater, props, bestaande voorwerpen, gevonden voorwerpen.

Installaties van Robert Pennekamp

Installaties bestaan meestal uit in een nieuw verband bij elkaar gebrachte objecten. Deze voorwerpen zijn gevonden of zelf gemaakt, soms van hout, of van weggegooide, overbodige spullen, of tweedehands voorwerpen. Ze zijn niet onlosmakelijk met elkaar verbonden; in dat geval zou men beter van een assemblage kunnen spreken. Bij installaties kunnen ze dus ook anders gepresenteerd worden. Esthetiek en de ruimte en lokatie spelen daarbij een rol.

Meerdere objecten

Het begrip installatie hanteert men binnen de beeldende kunst sinds de jaren zestig wanneer de klassieke opdeling van kunst in verschillende disciplines, zoals architectuurbeeldhouwkunst en schilderkunst door sommige kunstenaars, zoals Allan Kaprow, als belemmerend opgevat wordt.

Meestal ruimtelijk voor een bepaalde plek

Installaties worden vaak gemaakt door beeldhouwers maar kunnen ook gemaakt worden door kunstschilders of andersoortige kunstenaars. Installaties kunnen aan de muur, op de grond en aan het plafond gemaakt worden. De samenstellende delen kunnen in vitrines geplaatst worden of ruimtelijk opgesteld zijn zodat de toeschouwers zich tussen de onderdelen van de installatie door kunnen bewegen. Kenmerkend voor installaties is het belang van de ruimte waarin ze zich bevinden en de (tijdelijke) wederkerige samenhang daarmee. Het biedt kunstenaars de mogelijkheid om verschillende materialen, technieken en natuurkundige verschijnselen te combineren, bijvoorbeeld projectieaudiovideoschilderkunstbeeldhouwkunst en architectuur.

Voorbeelden van installaties

Het verschil met de environments uit de jaren vijftig en zestig, zoals Ed Kienholz ze maakte, ligt daarin dat installaties minder verhalend zijn, en in al hun diversiteit toch eerder vanuit een spirituele of een conceptuele impuls voortkomen. Installaties zijn vaak te zien op grote in museale tentoonstellingen zoals de Biënnale van Venetië en de documenta in Kassel. Maar ook projectruimten, galeriën , musea en andere plekken zijn geschikt.

installatie, kunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, gevonden voorwerpen, tweedehands, voorwerpen, objecten, ruimtelijk, biennale, projectruimte, installatie kunst, hout, houten
installatie, kunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, gevonden voorwerpen, tweedehands, voorwerpen, objecten, ruimtelijk, biennale, projectruimte, installatie kunst, hout, houten
Voorbeeld Installatie, met gevonden en eigen gemaakte houten obkjecten, proefopstelling, atelier, Robert Pennekamp, 2019
wijsneus, slimmerik, betweter, muggenziften, uitpluizer, vitter, betweter, waanwijze, pedant, filosoof, robert, pennekamp, alweter, bedilal, bemoeial, criticaster, frik, pedant, waanwijze, weetal, wise guy
Wijsneus, Robert Pennekamp, gevonden hout, 2019